HOME > What's new お知らせ

行事日程

閉室 行事
2023年2月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2023年3月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2023年4月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

What's new お知らせ

4月当初のガイダンスについて

4月4日(月)学年別ガイダンス
11:10 K2-1307 教職課程の4年生全員参加
13:20 K2-1307 教職課程の2年生全員参加
15:00 K2-1307 教職課程の3年生全員参加、終了後教育実習申込ガイダンスを実施します

4月5日(火)1年生教職履修ガイダンス
13:20 K3-3506 1年生向け教職履修説明会です

4月5日(火)教員希望者ガイダンス
15:00 K3-3506 教員希望者 14年、大学院生参加です。