HOME > What's new お知らせ

行事日程

閉室 行事
2023年12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年1月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

What's new お知らせ

4月当初のガイダンスについて

4月4日(月)学年別ガイダンス
11:10 K2-1307 教職課程の4年生全員参加
13:20 K2-1307 教職課程の2年生全員参加
15:00 K2-1307 教職課程の3年生全員参加、終了後教育実習申込ガイダンスを実施します

4月5日(火)1年生教職履修ガイダンス
13:20 K3-3506 1年生向け教職履修説明会です

4月5日(火)教員希望者ガイダンス
15:00 K3-3506 教員希望者 14年、大学院生参加です。